loading

goran@pollinogroup.com

+381 63 237 111 / +381 11 371 3690

Tršćanska 21, 11080 Zemun-Beograd

Proizvodi

1234567 ostala oprema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ULO oprema

Kompresor za komprimovani vazduh

ulo

Potreba za komprimovanim vazduhom se podmiruje vazdušnim kompresorom marke Kaeser. Kompresor je opremljen sušačem vazduha.

Model kompresora zavisi od kapaciteta nitrogeneratora.

Kompresor obezbeđuje vazduh pritiska 10bar koji se koristi za proizvodnju azota i rad pneumatskih ventila.

 

Nitrogenerator

ulo1

Nitrogenerator se sastoji od dve kolene napunjene aktivnim ugljem koji vezuje kiseonik prilikom prolaska komprimovanog vazduha kroz punjenje.

U toku rada, jedna kolona izdvaja azot iz komprimovanog vazduha dok se druga kolona regeneriše. Kada se kolona zasiti kiseonikom, proces izdvajanja azota se prebacuje u drugu kolona dok se zasićena regeneriše otpušanjem vezanog kiseonika.

Sastavni deo nitrogeneratora su i dva tanka za skladištenje komprimovanog vazduha odnosno azota.

 

Adsorber

ulo2

Potreban nivo ugljen dioksida u komori se obezbeđuje prečišćavanjem atmosfere pomoću adsorbera.

Adsorber se sastoji iz dva tanka napunja aktivnim ugljem.

Kada postoji potreba za uklanjanjem ugljen dioksida iz komore, uključuje se ventilator koji atmosferu iz komore propušta kroz jedan od tankova sa aktivnim ugljem.

Kada se punjenje tanka zasiti ugljem dioksidom prečišćavanje se nastavlja u drugom tanku dok se prvi podvrgava regenerciji odnosno čišćenju od vezanog ugljen dioksida.

U sklopu adsorbera se nalazi i ventilator koji služi za doziranje kiseonika ukoliko njegov sadržaj padne ispod željene vrednosti.

 

Razdelnik

ulo3

Mesto gde se nalaze svi pneumatski ventili koji regulišu doziranje azota u komore odnosno prečišćavanje atmosfere iz komora od ugljen dioksida.

 

Sigurnosni ventil

ulo4

Sigurnosni ventil služi u slučaju velike oscilacije u pritisku u komori.

Ventil se sastoji iz dve klapne i dva tega koji će se otvarati u slučaju da pritisak u komori varira više od 10mm vodenog stuba.

 

Kompenzujuće kese

ulo5

Kompenzujuće kese služe za kompenzaciju pritiska koji se javlja prilikom uvođenja azota u komoru kao i drugim slučajevima kada može doći do pada odnosno povećanja pritiska u komori.

 

Upravljački deo

Radom svih uređaja upravlja program proizvođača opreme Fruit Control.

ulo6