loading

goran@pollinogroup.com

+381 63 237 111 / +381 11 371 3690

Tršćanska 21, 11080 Zemun-Beograd

DOBOŠASTI RAZMENJIVAČ TOPLOTE

 onda

Onda proizvodi shell & tube razmenjivače toplote za različite oblasti: od oblasti rashlade (isparivača i kondenzatora pogodnih za različite vrste rashladnih fluida kao što su R22, R134a, R410A, R407C, NH3) do industrijskih sistema (hlađenje ulja, itd) kapaciteta od 10 do 10.000 kW.

  roenest

Kompletna linija rešenja za rekuperaciju toplote u industriji, rashladi i klima sistemima.

Izuzetno širok spektar standardnih konfiguracija pristupačnih preko REshell softvera za proračun: preko 2.500 geometrija za hlađenje i 10.000 za rekuperaciju toplote.

Velika fleksibilnost u kastomizaciji ad hoc projekata i rešenja.

roenest1